Folkisz

„Oryginalność polega na powrocie do źródeł.”

Antonio Gaudi

Folkisz to nowoczesny design, którego tchnieniem stała się sztuka ludowa. Projekt ten przywraca do życia zapomnianą sztukę̨ bibułkarstwa i pokazuje ją w zupełnie nowej odsłonie. Przy użyciu zapomnianych ludowych technik powstają unikatowe kompozycje, które redefiniują rolę rytuałów we współczesnych czasach.

Plaski Bukiet Żolty Folkisz

W mojej praktyce artystycznej wchodzę w dialog z słowiańskimi korzeniami, obrzędami przejęcia i symbolicznymi momentami. Staram się znaleźć nowe miejsce dla wymierającej plastyki obrzędowej.

Dawniej wnętrze domu obdarzano znacznie większym szacunkiem. Nie była to jedynie przestrzeń mieszkalna, stanowiła miejsce gdzie człowiek obcował z sacrum, a elementem wiejskiej izby łączącym się z nią był domowy ołtarzyk tzw. święty kąt.

Papierowe kwiaty do ozdoby tego miejsca łączono w tzw. "płaskie bukiety" ustawiane symetrycznie obok figury Matki boskiej lub krzyża. Formowano je dzięki umieszczeniu kwiatów na kiju jeden obok drugiego z zachowaniem zasad symetrii. Moje współczesne płaskie bukiety wykonane są w jednej z najstarszych kurpiowskich technik.

Trio Bukiety Folkisz

Nazywam się Ania Rulecka-Belina. Jestem absolwentką Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii oraz historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, stypendystką Ministerstwa Kultury oraz Centrum Audiowizualnego z Luksemburga.

Miałam okazję współpracować z magazynem Kubuk, Usta, Weranda czy Zwykłe Życie.

Jestem autorką projektów Z Rózgą do Ślubu oraz Zapytaj Mokoszy.

Trio Bukiety Folkisz

folkisz.com · Anna Rulecka-Belina